Wieści z terenu – Nr #18 – 25 wrzesien 2020

September 25th, 2020 | Posted by ww-seva2 in field notes_polish

Newsletter – Krishna Kshetra Swami, Nr #18 – 25 wrzesien 2020
Tłumaczenie – bhn Julia
Korekta – Urja śakti devi dasi


Studiowanie Bhāgavatam to najlepsza praktyka w miesiącu Puruṣottama

Pomimo nacisku na porządek świata Bhāgavata doskonale zdaje sobie sprawę, że świat zmierza do anarchii i degradacji. Polityka bez zasad, skorumpowana władza, niesprawiedliwi ludzie. Prawe osoby żyją w świecie, w którym wiele rzeczy jest poza ich kontrolą, a czas jest właśnie tym, co możemy kontrolować najmniej. Ruch czasu jest istotnym wyznacznikiem kondycji człowieka, a zatem Purāṇa wykazuje troskę o systematyczne opisywanie czasu – przemijających wieków, genealogii królów, ruchów planet i cykli stworzenia.

Uwaga Bhāgavatam na te tematy nie jest jedynie pedantyczna, tekst traktuje kosmogonię i kosmografię jako niezbędną pomoc w medytacji yogicznej. W końcu, Bhāgavata jest wypowiadana w kluczowym momencie w historii świata: kończy się jedna epoka, a zaczyna druga, ciemniejsza, i istnieje pilna potrzeba nakreślenia praktyk sprzyjających dobrobytowi człowieka i osiągnięciu transcendencji wobec czasu. Bhāgavata przedstawia siebie jako przemówienie do króla, który jest związany czasem: prawy Parīkṣit został przeklęty przez mędrca za złamanie etykiety i ma umrzeć za siedem dni, w związku z czym postanawia spędzić pozostały mu czas na brzegu Gangesu, słuchając Bhāgavaty. Ma nadzieję, że to wyzwoli go z tego świata czasu (2.2.37).

- Z The Bhagavata Purana – Sacred Text and Living Tradition pod redakcją Raviego M. Gupty i Kennetha R. Valpeya


Ubijanie oceanu līlī

Od zarania dziejów półbogowie i demony toczą wojnę. Pewnego razu jednak, jak mówi Bhāgavata Purāṇa, ogłosili rozejm i postanowili współpracować, aby wydobyć z morza ambrozję nieśmiertelności. Ta historia, ubijanie oceanu mleka, może być postrzegana jako mikrokosmos Bhāgavatyjako całości. Jest to jedna z najdłużej trwających narracji w Purāṇie, obejmująca osiem rozdziałów w VII Księdze (BhP 8.5–12). Tematy ukryte w narracji przenikają cały tekst; wartości i obawy wyrażane przez zaangażowane postacie przewijają się przez całą Bhāgavatę. Dlatego sparafrazujmy tę historię, zwracając uwagę na to, co może nam ona powiedzieć o Purāṇie jako całości. Wejdźmy do świata Bhāgavaty.

Wszechświat stoi przed poważnym problemem – półbogowie zostali pokonani i pozbawieni mocy przez demony, które teraz rządzą niebem. Świat jest w rękach skorumpowanych przywódców, a zatem dharma – porządek świata i praktyki jego utrzymania – zostały naruszone. Półbogowie szukają pomocy u Brahmy, który zabiera ich wszystkich do Najwyższego Pana, Visnu. Rada Visnu jest zaskakująco rzeczowa: współpracuj z demonami we wspólnym celu.

- Z The Bhagavata Purana – Sacred Text and Living Tradition pod redakcją Raviego M. Gupty i Kennetha R. Valpeya


Plan podróży

Sadhu bhavan, Poland

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.