Guru purnima speech

July 5th, 2020 | Posted by ww-seva2 in class | lecture - (Comments Off)
krks-lecture


Read more

Online sangha: Dialogical Vaishnavism (part 6)

July 4th, 2020 | Posted by ww-seva2 in class | lecture - (Comments Off)
krks-lecture


Read more

Bhagavad-gītā 3.43

June 28th, 2020 | Posted by ww-seva2 in class | lecture - (Comments Off)
krks-lecture-sim2

Thus knowing oneself to be transcendental to the material senses, mind and intelligence, O mighty-armed Arjuna, one should steady the mind by deliberate spiritual intelligence [Kṛṣṇa consciousness] and thus – by spiritual strength – conquer this insatiable enemy known as lust.Bhagavad-gītā 3.43


Read more

Online sangha: Dialogical Vaishnavism (part 5)

June 27th, 2020 | Posted by ww-seva2 in class | lecture - (Comments Off)
krks


Read more

Online sangha: Dialogical Vaishnavism (part 4)

June 20th, 2020 | Posted by ww-seva2 in class | lecture - (Comments Off)
krks-lecture.jpg


Read more

Wieści z terenu – Nr #14 – 14 czerwiec 2020

June 14th, 2020 | Posted by ww-seva2 in field notes_polish - (Comments Off)
conch

Przyjaźń to dobra rzecz. Kiedy jest widoczna wśród wielbicieli, przyciąga więcej wielbicieli. Opowiem wam fajną historię. Nie wiem, czy pochodzi z tradycji chrześcijańskiej, czy żydowskiej, czy też z połączenia obu. To historia międzyreligijna. Był klasztor, w którym był jeden opat i pięciu mnichów. Byli dość starzy i coraz bardziej zdawali sobie sprawę z tego, że starzeją się i jeden po drugim prawdopodobnie „zejdą ze sceny”, jak to mówimy po angielsku. Martwili się: “Co robić? Nie zyskujemy żadnych nowych wielbicieli!”.
Read more

Field Notes Issue #14 – June 14th, 2020

June 14th, 2020 | Posted by ww-seva2 in field notes - (Comments Off)
conch

Friendship is a good thing. When it is seen amongst devotees, it attracts more devotees. I will tell you a nice story. I do not know if it is from the Christian tradition or the Jewish tradition, or a combination of both. It is an interreligious story. There was a monastery where there were one abbot and five monks. They were quite elderly and becoming more and more aware of the fact that they were getting older and older and one after another they would probably make their “exit stage left”, as we say in English. They were concerned, “What to do? We are not getting any new bhaktas!”
Read more

Online sangha: Dialogical Vaishnavism (part 3)

June 13th, 2020 | Posted by ww-seva2 in class | lecture - (Comments Off)
krks-lectureRead more